Izuzetno jednostavan a široko primenljiv sistem za lov grabljivica – SPLIT SHOT RIG

Poslednjih godina pojavilo se pregršt sistema za varalice od meke gume. Kod mnogih od njih sve prosto pršti od dodatnih al­kica za kačenje udica (»split­ringova«) i po­vezivanje elemenata, zatim kopči, virbli i dodatnih čvorova, pa time i slabih tačaka i komplikacija prilikom mon­taže. Pri tom se prave uz veliki utrošak vremena, posebno drago­cenog, kada smo na vodi a riba radi. Ali u tom mnoštvu pojavi se povremeno i neki jednostavan a  pri tom efikasan sistem, poput ovog koji vam predstavljamo u ovom prilogu, a koji se zove hot­ šot (»Hot Shot«, u slobodnom prevodu »opaka sačma«) ili split­ šot rig (»Split shot rig« – »dramlija montaža«), od kog je teško zami­sliti prostiji.

 

 

On je pre svega namenjen ultralakom i lakom varaličarenju, a ukoliko ga pravimo na osnovnoj struni, ima tek jedan čvor – onaj kojim je vezana udica. Kao što se sa slika vidi i kao što možete s raz­logom pretpostaviti, to znači da formiranje sistema gotovo da i ne može biti jednostav­nije i brže, a pri tom on ima samo jednu potencijalno slabu tačku, na kojoj je no­sivost ma­nja od line­arne nosi­vosti strune. Ujedno, ovo je najjeftini­ja varaličar­ska monta­ža koja se može zami­sliti, jer na njoj nema kopče, alkica, virbli niti udice sa nalivenim otežanjem.

 

 

Treba nam samo jedna udi­ca (najčešće jedno­kraka), na koju se montira varalica od meke gume ili siliko­na, i par olovnih sač­mica (dramlija) za njeno otežavanje. Na predvez mo­nofila ili fluorokar­bona se veže odgovarajuća udica (palomarom, unijem ili nekim drugim pogodnim čvorom), a potom se na slobodni kraj strune, koji se u ovom slučaju ne skraćuje skoro sasvim (kao što je uobičaje­no), već se ostavlja da bude dug 2–4 cm ili čak i više, stegne jedna dramlija ili više njih. Ukoliko imamo dovoljno osetljiv štap i vladamo veštinom čitanja dna, od rastojanja između otežanja i udi­ce zavisiće i koliko će nam varalica ­biti iznad dna (ukoliko sistem spuštamo do njega). Hot-šot je zapravo ne­ka vrsta kombinacije drop­šota i  džika-­riga.

 

 

Podseća na oba, a mnogi ribolovci koji su sve te slične varijante isprobali tvrde da je ova, koja je najmlađa, podjednako efikasna kao i te koje su joj prethodile ili čak efikasnija od njih. Pri tom su mo­gućnosti za eksperimentisanje sa otežanjima praktično neograničene, jer olovca ne moraju biti ni iste veličine ni oblika (možemo koristiti i okrugle i valjkaste, tj. stil sačmice). Još jedna prednost čitavog sistema jeste to što u slučaju zapadanja u neku rupu u kamenu olova mogu lako da skliznu, što će u najvećem broju slučajeva pomoći da izvučemo udicu sa varalicom, a nakon dodavanja dramlija možemo vrlo brzo nastaviti sa pecanjem.

 

 

Ova montaža (posebno sa težim valjkastim olovima) primenljiva je i za lov basa »pančing« tehnikom, kada je potrebno varalicom u zabačaju probiti gustu površinsku vegetaciju, a može se koristiti i za džigovanje bandara, smuđa, štuke, klena, pastrmke itd. Detekcija dna sa hot­-šotom je odlična, a po padu u vodu, nakon zabačaja, olovo propada prvo, dok sam mamac ide za njim, ostavljajući tako ribi često dovoljnu »milisekundu« više da reaguje i napadne. Na ovakav način mogu se otežavati sve vrste silikonaca (tvisteri, šedovi, rakovi, vormovi, žabe i razne basovske kreature itd.), i to montirane na udice raznih oblika i veličina, ali je hot­ šot posebno efikasan u kombinaciji sa vorm udicom širokog luka (eng. »worm wide gap«) skrivenom u varalici.

Moj tekst u dvonedeljniku “Ribolov”, dvobroj 444-445., izašlom 29. decembra 2017. godine.

 

Priredio:

Dragan Milošević

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *